Zarejestruj się
Przypomnij hasło
Zapamiętaj mnie

Na sprzedaż samochody: RENAULT Master, FIAT DOBLO Cargo, SMART

Cena: 3 700 PLN
Numer ogłoszenia w serwisie: 24427
Dodano: 22.02.2018 | ważne do: 24.03.2018 | wyświetleń: 20
Dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Syndyk
Telefon: 68 444 82 34
Lokalizacja
Miejscowość: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Powiat: Zielona Góra
Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres email ogłoszeniodawcy.Captcha

Szczegóły oferty:

Syndyk masy upadłości

Vinco Sp. z o.o. Sp. komandytowa

w upadłości z siedzibą w Zielonej Górze


sprzeda z wolnej ręki samochody:

1. Samochód dostawczy – chłodnia RENAULT Master 2 495 cm3 – 100KM, 3,5 t,  rok prod. 2004, nr rej. FZ 5594E, za cenę netto nie niższą niż 5 800,- zł.

2. Samochód dostawczy FIAT DOBLO Cargo 1.3 MJ Euro 5, 1 248 cm3 – 90KM, 2,0 t,  rok prod. 2012, nr rej. FZ 5861G, za cenę netto nie niższą niż 14 300,- zł.

3. Samochód osobowy SMART city/fortwo coupe 02-07, smart & pure, rok prod. 2004, nr rej. FZ 2032E, za cenę netto nie niższą niż 3 700,- zł.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług (VAT).

 

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż samochodów wchodzących w skład masy upadłości Vinco sp. z o.o. sp. komandytowa w upadłości z siedzibą w Zielonej Górze” 

należy składać do dnia 09.03.2018 r. na adres:

Biuro Syndyka

Barbara Rosińska

ul. Boh. Westerplatte 23 (p. 212 – 213)

65-078 Zielona Góra

 

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia samochodu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, dowód wpłaty wadium.

 

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłacenie do dnia 09.03.2018 r. wadium w wysokości

ad. 1  – 580,- zł (pięćset osiemdziesiąt złotych)

ad. 2  – 1 430,- zł (jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych)

ad. 3  – 370,- zł (trzysta siedemdziesiąt złotych)

na rachunek:

Vinco Sp. z o.o. Sp. komandytowa w upadłości, ul. F. Rzeźniczaka 23B/8U, 65-001 Zielona Góra, w ING Bank Śląski S.A.  nr 70 1050 1911 1000 0090 3121 1056.

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek masy upadłości Vinco sp. z o.o. sp. kom. zostanie uznany kwotą wadium do dnia 09.03.2018 r. 

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Westerplatte 23, pokój nr 212-213.

 

Okazanie przedmiotu sprzedaży może nastąpić tylko po uprzednim telefonicznym lub meilowym ustaleniu jego terminu. Regulamin sprzedaży wraz z informacją o stanie samochodów można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 23, pokój nr 212-213 oraz pod nr tel. (68) 444 82 34, 608 248 372, adres emeil: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.